GIẢI PHÁP ĐỂ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI SCORPION_CMATRIX

 1. Trang chủ
 2. chevron_right
 3. Công nghệ Xử lý Rác thải
 4. chevron_right
 5. GIẢI PHÁP ĐỂ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CHẤT THẢI SCORPION_CMATRIX

Việc triển khai các biện pháp xử lý rác thải theo phương thức hiện đại thay thế dần biện pháp chôn lấp lạc hậu là hết sức cần thiết. Song, lựa chọn phương pháp nào cho hiệu quả đang là vấn đề làm đau đầu các cơ quan quản lý địa phương…

Nghị quyết số 32/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 và Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 của Quốc hội đặt mục tiêu về tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 89 – 90%, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu không có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho các địa phương, DN xử lý rác thải theo hướng hiện đại thì mục tiêu trên rất khó hoàn thành.

Những Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Hiện Nay

Công nghệ Chôn Lấp 

Ưu điểm của phương pháp Chôn lấp

 • Công nghệ đơn giản
 • Chi phí đầu tư và vận hành thấp

Nhược điểm của phương pháp chôn lấp

 • Diện tích chôn lấp lớn.
 • Quá trình phân hủy kéo dài, cần phải xử lý rác độc hại, che đậy, thoát nước. Phải có hàng rào cách ly và các chế phẩm vi sinh đòi hỏi kinh phí cao
 • Lâu dài, có thể dẫn đến tình trạng ô nhiễm nước bề mặt và mạch nước ngầm, không khí, đất ở trong và ngoài khu vực chôn lấp

Công Nghệ Đốt

Ưu điểm của phương pháp Đốt

 • Công nghệ tiên tiến
 • Xử lý triệt để chất thải

Nhược điểm của phương pháp Đốt

 • Cần kiểm soát lượng khí thải độc hại
 • Quá trình kiểm soát tro xỉ khó khăn ( tro xỉ còn mang thèo nhiều độc tố nguy hiểm )

Công Nghệ Xử Lý Chất Thải SCORPION_CMATRIX 

Ưu điểm của phương pháp SCORPION_CMATRIX

 • Khả năng xử lý chất thải rắn hỗn hợp, độ ẩm caokhông qua phân loại.
 • Thân thiện với môi trường- Ngăn chặn ô nhiễm thứ cấp đến môi trường trong việc xử lý chất thải rắn.
 • Đáp ứng hiệu quả các quy định về Môi Trường trong việc xử lý chất thải rắn
 • Chi phí Đầu Vận Hành thấp.
 • Khả năng thực hiện quy mô nhà máy đa công suất (từ 100 tấn/ngày –> Không giới hạn trên tấn/ngày).
 • Module-hóa hệ thống → Linh hoạt về quy mô và vận hành
 • TÁI SỬ DỤNG & TÁI CHẾ 100% cặn Trơ + Kim loại + Cacbon từ chất thải rắn đô thị

ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI SCORPION_CMATRIX TIÊN TIẾN NHẤT HIỆN NAY

CÓ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT MÔI TRƯỜNG

Khi thực hiện các giải pháp công nghệ, tiến hành dự án phải hạn chế đến mức thấp nhất các tác động về khí thải, nước thải và chất thải rắn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đảm bảo sức khỏe và an toàn cho công nhân vận hành và chuyên gia làm việc tại công trường.

CÓ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KỸ THUẬT

Công nghệ phải đảm bảo phù hợp với:

 • Điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội của vùng dự án.
 • Tính chất, thành phần và độ ổn định của chất thải.
 • Đáp ứng yêu cầu công suất, thời gian thực hiện và mục tiêu của dự án.
 • Thiết bị phục vụ thực hiện giải pháp công nghệ phải đảm bảo tính chắc chắn, di động, dễ vận hành, sửa chữa, bảo trì trong điều kiện làm việc đặc thù dễ hao mòn.
 • Khả năng đáp ứng về hạ tầng (điện, nước, giao thông, ..) của vùng dự án.
 • Có đầy đủ phương tiện và giải pháp ứng phó với các sự cố trong vận hành hệ thống thiết bị thực hiện dự án.
 • Phù hợp trình độ quản lý và làm chủ công nghệ của nhà đầu tư. Đảm bảo công nhân vận hành được huấn luyện và thật sự làm chủ công nghệ trong phạm vi và thời gian tác nghiệp.

CÓ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KINH TẾ

 • Chi phí đầu tư xây dựng và mua sắm, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị thực hiện dự án hợp lý và nằm trong khả năng nhà đầu tư có thể chấp nhận khi cân đối về hiệu quả đầu tư.
 • Nguồn thu từ dự án đáp ứng mục tiêu đề ra và đảm bảo tính hiệu quả, an toàn về mặt kinh tế cho nhà đầu tư.

CÓ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT XÃ HỘI

 • Công nghệ khi được thực hiện phải thật sự hạn chế các tác động về môi  trường và được sự đồng thuận của cư dân lân cận, cũng như  chính quyền trong khu vực. Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn. Không đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe về đối tượng chất thải xử lý.
 • Theo nhận xét của một số chuyên gia môi trường nước ngoài, chỉ có những giải pháp công nghệ mang tính bền vững không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường mới được chấp nhận áp dụng cho các dự án xử lý rác.
 • Công nghệ SCORPION_CMATRIX là một giải pháp môi trường tương đối mới mẻ đối với Việt Nam, nhưng mục tiêu chung của các dự án này là giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường, những phản ứng, bức xúc của cộng đồng cư dân, và những trở ngại về kinh tế – xã hội.
Menu