CÔNG NGHỆ SCORPION_CMATRIX

  1. Trang chủ
  2. chevron_right
  3. Công nghệ Xử lý Rác thải
  4. chevron_right
  5. CÔNG NGHỆ SCORPION_CMATRIX

CÔNG NGHỆ SCORPION_CMATRIX

Đặc điểm nổi bật của công nghệ SCORPION_CMATRIX :

  • Rác thải được tập kết và vận chuyển tới nhà máy xử lý rác và được hệ thống máy xúc lật đưa vào xe gòn và đưa vào hệ thống sino để tiến hành xử lý rác bằng hơi quá nhiệt (công nghệ tiên tiến nhất hiện nay).
  • Chất thải rắn không cần phân loại rác tại đầu nguồn và không phát sinh khí thải ra ngoài môi trường,
  • Rác được xử lý trong Silo trong khoảng thời gian từ 6-8 tiếng bằng quá trình đốt cháy ( sử dụng công  nghệ hơi quá nhiệt)
  • Trong quá trình đốt cháy rác, khí thải đầu ra được xử lý triệt để bằng các bình phản ứng ( các chất độc hại sẽ được loại bỏ ) sau đó được trưng cất khí có lợi và quay trở lại buồng đốt. Không phát sinh bất kỳ khí thải nào ra ngoài môi trường
  • Sau quá trình đốt sản phẩm thu lại được là kim loại + thành phần cacbon có lợi và được tái sử dụng lại hoàn toàn.
Menu